9789789

شماره ثبت : 23105


نام شرکت: پژوهشگران سلامت ایرانیان صنعت

مدیرعامل: سیدپویا پویایی منش

453453

زمینه فعالیت: تولید، بازاریابی و فروش تجهیزات پزشکی


درباره شرکت: شرکت با مسئولیت محدود

عنوان طرح:

تولید دستگاه های ترکشن خانگی و قابل حمل (تولید انواع وسایل فیزیوتراپی و توانبخشی)

چکیده طرح:

تولید وسایل و تجهیزاتی که با کشش ستون فقرات سبب کاهش کمر درد، سیاتیک، دیسک های فتق شده ، بهبود انحنای ستون فقرات ناشی از اسپاسم عضلانی و رفع اسپاسم عضلانی می‌شود. همچنین ساخت تجهیزاتی که سبب ایجاد حرکت ایزومتریک در ناحیه های کمر، لگن، ران و شکم شده و باعث تقویت آنها و فیکس کردن استخوان های لگنی در بهترین حالت و از بین رفتن کمر درد می‌شود.

ساخت تجهیزاتی که در نشستن های بلند مدت سبب حفظ حالت ارگونومیک بدن شده و مانع از انحنای ستون فقرات و فشار غیر اصولی به بدن می‌شود.  استفاده کوتاه مدت روزانه سبب بهبود حالت ارگونومیک بدن می‌شود.

 

محصولات:

·        اسپینال اکسرسایز (دستگاه کشش ستون فقرات)

·        دستگاه کاهنده درد کمر   

  • دستگاه کاهنده درد کمر   

عکس محصول: