شماره ثبت: 21930

نام شرکت: طلایه داران طب نوین

مدیرعامل: کیانوش خاموشی بان سوله

زمینه فعالیت: تولید فورسپس دندانپزشکی با قابلیت تعویض دهانه

درباره شرکت: شرکت طلایه داران طب نوین در تاریخ 15/02/1398  تاسیس شده است و در زمینه تولید تجهیزات دندانپزشکی فعالیت میکند.

چکیده طرح: این محصول تشکیل شده است از یک انبر و 28دهانه که پزشک متناسب با نوع دندان ها دهانه مورد نیاز را انتخاب کرده و روی انبر نصب میکند و میتواند از آن استفاده کند.

نام محصولات: فورسپس دندانپزشکی با قابلیت تعویض دهانه

عکس محصول: