پرسش های متداول

پس از مطالعه طرح کسب و کار توسط داور،  فرم داوری تکمیل شده را به واحد شرکتها مرجوع نموده و کارشناس واحد شرکتها نظرات داور را برای فناور بصورت ایمیل و یا واتس آپ انتقال میدهد.

معمولاً چهارشنبه های آخر هر ماه و یا  برحسب اضطرار ماهی دوبار شورا تشکیل می‌شود.

اساسنامه، صورت جلسه هیات مدیره،صورت جلسه موسسین، آگهی ثبتی، آگهی آخرین تغییرات، آگهی  روزنامه رسمی

هر واحد اداری  دارای خط تلفن ثابت، سیستم و میز اداری می باشد متراژ فضاها بصورت  فضای 5 و 10 متری  و فضای کارگاهی  می باشد.

در صورت داشتن فضای اداری خالی طبق درخواست کتبی فناور مبنی براستقرار در مرکز رشد در زمان انعقاد قرارداد استقرار فضای اداری تنظیم می‌گردد.

میزان اجاره بها به ازای هر متر مربع ده هزار تومان می باشد که بر اساس مصوبه شورای فناوری بصورت سالیانه تعیین می‌شود. نحوه پرداخت اجاره بها هر دو ماه می باشد.

تسهیلات خرد توسط واحد مالی دانشگاه علوم پزشکی و به مبلغ 8 میلیون تومان می باشد .

تسهیلات کلان سقف ندارد و با توجه نظر شورای فناوری و براساس طرح توجیهی ارایه شده مشخص می شود.

تسهیلات کلان از طریق موسسات عامل مانند صندوقهای پژوهش و فناوری طرف قرارداد دانشگاه و یا بانک پرداخت می‌گردد.

جهت تسهیلات کلان پس از تایید شورای فناوری حداکثر دو ماه و حداکثر تا %70 مبلغ تسهیلات

 جهت تسهیلات خرد پس از تایید شورای فناوری حداکثر یک ماه

میزان اقساط بازپرداختی تسهیلات کلان  در شورای فناوری دانشگاه تعیین می‌شود و معمولا پنج ساله با یکسال تنفس  می‌باشد.

باز پرداخت تسهیلات خرد با تایید شورای فناوری  پس از پایان دوره رشد و یا خروج از مرکز

ارایه اظهار نامه، فاکتور فروش و شفافیت مالی، اقدام جهت دانش بنیان شدن ، پرداخت رویالتی