فرایند پذیرش هسته فناور در مرکز رشد فناوری سلامت

پذیرش هسته فناور:

1.      فرد مراجعه کننده دارای ایده سلامت محور می باشد و قصد دارد پس از پذیرش در مرکز به عنوان هسته فناور فعالیت نماید.

2.      فرد مراجعه کننده صرفا دارای ایده سلامت محور است اما قصد ثبت شرکت را ندارد و فقط می خواهد ایده خام خود را در قالب پروپوزال پژوهشی  و دسترسی به امکانات آزمایشگاهی ایده خود را به نتیجه نهایی برساند.

3.      فرد دارای ایده سلامت محور می باشد که یا به محصول نهایی رسیده یا فقط دانش فنی ایده را دارا می باشد و قصد فروش دانش فنی را دارد.

 

مدارک لازم جهت پذیرش:

1.      کپی کارت ملی، کپی شناسنامه، عکس فناور

2.      تکمیل فرم اینترنتی درخواست عضویت به آدرس https://htc.kums.ac.ir/fa/deployment/acceptance/formpr

3.      تکمیل فرم طرح اولیه کسب و کار  و ارسال به ایمیل آدرس startup@kums.ac.ir

     

فرآیند پذیرش:

1.      تکمیل فرم اینترنتی درخواست عضویت به آدرس https://htc.kums.ac.ir/fa/deployment/acceptance/formpr

2.      بررسی درخواست در مرکز رشد و ارجاع به مدیر فناوری مربوطه

3.      هماهنگی جهت تحویل فرم طرح اولیه کسب و کار توسط شرکت به مدیر فناوری مربوطه

4.      اعلام نتیجه بررسی مدیر فناوری به مرکز رشد

5.      اعلام نتیجه به هسته فناور از طریق ایمیل و ارجاع به شورای فناوری دانشگاه

6.      بررسی درخواست در شورای فناوری دانشگاه (شورای فناوری دانشگاه معمولا در پایان هر ماه برگزار می‌شود)

7.      اعلام مصوبه شورای فناوری به هسته فناور از طریق ایمیل

در صورت موافقت شورای فناوری با درخواست هسته فرایند عضویت بصورت زیر ادامه پیدا خواهد کرد:

8.      ارجاع مصوبه شورای فناوری به کارشناس حقوقی مرکز

9.      انعقاد قرارداد استقرار فضای مشترک

10.     ارجاع قرارداد به واحد پذیرش شرکت‌ها و هسته‌های فناور