نام واحد : فناوری اطلاعات

مسئول واحد: شورش نعمان پور

تلفن: 08338214398 - داخلی شماره 20

ایمیل: nomanpour@att.net

شرح وظایف:

  • رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه
  • آموزش مستمر کلیه کاربران مطابق با فناوریهای اطلاعات جدید
  • راهنمایی وکمک به کاربران در جهت استفاده از بسته های نرم افزاری و امکانات آنها
  • تهیه فایلها و طراحی پوستر و بنرهای مربوط
  • تخصیص انواع سطوح دسترسی کاربران ( اینترنت و اینترانت)
  • به روز نگه داشتن مطالب بخش فناوری در وب سایت (اخبار و اطلاعیه ها و ... )