درباره مدیر توسعه فناوری سلامت

رسانه جدید

دکتر کامبیز ورمیرا

مدیر توسعه فناوری سلامت
  • 08338237033
  • 1
  • 08338214398-99
  • کرمانشاه خیابان سیلو، نرسیده به میدان شهدا

دکتر رضا محمدی

معاون مدیریت توسعه فناوری سلامت
  • 08338214399
  • 3

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم با دکتر کامبیز ورمیرا - مدیر توسعه فناوری سلامت