مرکز رشد فناوری سلامت جهت توسعه کیفی آموخته های دانشجویان اقدام به راه اندازی تور فناوری جهت بازدید از صنایع موفق داخل و خارج استان نموده است.

تورهای برگزار شده :

 1. کارخانه نان دنیش

3113 

 

2. کارخانه باختر بیوشیمی


32132ثق 


3. پارک فناوری پردیس

 
2423234


4. شرکت کشت و صنعت ماهیدشت (نازگل)