صدف

در این سامانه این امکان وجود دارد شما یک ایده ی خام را مطرح کنید و ببینید چه کسانی علاقه مند هستند که با شما همکاری کنند و این ایده را عملیاتی کنند. از طرفی ممکن است شما ثبت اختراعی داشته باشید و نتوانستید آن را تجاری سازی کنید؛ سرمایه گذرانی هستند که این امکان را(در صورت توجیه اقتصادی داشتن)فراهم می کنند یا ممکن است ایده شما نیازی از صنعت را برطرف کند این امکان برای صنعتگران هم وجود دارد که بر روی طرح شما سرمایه گذاری کنند یا شما ایده ای دارید که برای تکمیل آن نیازمند افرادی هستید که بتواند برای تکمیل آن از لحاظ فنی به شما کمک کنند. یا شاید شما توانمندی خاصی دارید( سخت افزار یا نرم افزار) که دیگران به آن نیازمند هستند یا تجهیزات و فضای فیزیکی خاصی دارید که می توانید با شرایطی آن را در اختیار دیگران قرار دهید ؛ صدف سلامت پاسخی به این نیازهاست. پس ثبت نام کنید!

 
1223 

 


864654654 

ورود به سامانه