با آغاز به کار کردن مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، واحد دانشجویی مرکز با هدف ساماندهی و تشویق دانشجویان صاحب ایده به منظور تبدیل ایده به محصول فناوری شکل گرفت.

اهداف شامل :

1-     جذب دانشجویان علاقه مند و فعال در زمینه اختراع و ثبت ایده های نو

2-     جهت دهی به ایده های نو به منظور شکل گیری یک ایده کاربردی

3-     جهت دهی به دانشجویان به منظور اجرای طرح های پژوهشی و پایانامه ها در قالب طرحهای نوآورانه در حوزه سلامت

4-     بسترسازی و ایجاد ساختارهای تبدیل ایده کاربردی به سمت رشد و تجاری سازی

5-     برگزاری دوره های آموزشی از جمله تفکر خلاق ، مالکیت فکری وBP  و ...

6-      معرفی گروه های اختراعی به جشنواره ها و همایش های خارج و داخل کشور از جمله خوارزمی ، زاگرس و ...

7-     معرفی گروه های اختراعی جهت استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان

8-     معرفی گروهای اختراعی به بنیاد نخبگان به منظور بهره مندی آنان از تسهیلات بنیاد نخبگان

9-     تشکیل منسجم ترین گروه دانشجویی روابط بین الملل مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه و ارتباط با اساتید ، دانشجویان و فناوران خارج از کشور

10-   چاپ نشریه دانشجویی مرکز رشد به منظو آشنایی بیشتر اهالی علم و فن با اقدامات واحد دانشجویی و موضوعات بدیع مرتبط با علوم پرشکی