بررسی چالشهای کسب و کار در کافه فناوری سلامت

 برگزاری مجموعه نشستهای کافه فناوری سلامت با موضوع بررسی چالشهای کسب و کار با حضور علاقه مندان در حوزه کسب و کار

مرکز رشد فناوری سلامت تلاش نموده با برگزاری این نشستها و تداوم آن فرصتی فراهم نماید تا جوانان، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه کسب و کار و فناوری بتوانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

ف5434