نحوه دریافت خدمات ثبت اختراع از مرکز ....

1. تکمیل فرم مشخصات فردی در سایت اداره ثبت اختراع

 2. ارائه مستندات اختراع شامل اظهار نامه تکمیل شده، شرح و توصیف، ادعانامه و نقشه ها (در صورت وجود)در سایت اداره ثبت اختراع

 3. ارائه فیش واریزی به مرکز رشد

هر اختراع توسط دو داور مجرب و توانمند از سطح دانشگاههای کشور کارشناسی می­ گردد. هزینه کارشناسی های  اختراع در کل 300 هزار تومان است. در صورتیکه در گواهی نامه ثبت اختراع عبارت"دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه" قید شده باشد 25 درصد تخفیف به مخترع تعلق می­گیرد و در صورتیکه مخترع، دانشجو، کارمند و یا عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد 25 درصد دیگر نیز تخفیف خواهد گرفت.

هزینه کارشناسی اختراع باید به حساب شماره 0108173099001 ( بانک صادرات ) به نام درآمدهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واریز و یک نسخه از فیش واریزی را تحویل واحد مالکیت فکری نماید.

لازم به ذکر است خدمات اداری مربوط به ثبت اختراع در مرکز رشد فناوری سلامت علوم پزشکی کرمانشاه، به صورت رایگان می­ باشد.

4. ارائه نامه استعلام اداره کل  ثبت اختراعات به مرکز رشد

 پس از واریز هزینه کارشناسی اختراع، این مرکز ابتدا نسبت به تعیین داوران اقدام و پس از عقد قرارداد حفظ حقوق مالکیت فکری با آنان مستندات دریافتی از مخترع را به داوران ارسال می نماید. جوابیه استعلام مذکور (در صورت تایید اختراع) صادر و تاییدیه لازم، تحویل مخترع خواهد شد.

5. کلیه مخترعین گرامی که آدرس خود را "دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه" قید نموده اند لازم است یک نسخه از تصویر سند اختراع ثبت شده را به مرکز رشد تحویل نمایند.

راهنمای ثبت اختراع