مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/3/29

1.     موضوع: احتساب امتیاز اختراع بین المللی دکتر بهنام رضا مخصوصی

رای: با اختصاص 7 (هفت) امتیاز بر اساس بندهای 8 و 9 آیین نامه ارتقا هیات علمی موافقت گردید.

2.     موضوع: درخواست اعتبار فناوری شرکتهای:

- طهورا طب به مدیریت دکتر یگانه تنهایی و دکتر رضا تحویلیان

- مدیریت بهره برداری داناب غرب به مدیریت سعید قنبری و دکتر پرویز محمدی

- رهش داروی نوین به مدیر عاملی دکتر شهلا میرزایی

رای: به شرح ذیل موافقت شد:

- پرداخت منوط به ارایه مستندات شامل BP تایید شده توسط کارشناس اقتصادی (دکتر علیرضا مرادی) و گواهی IRCT  می‌باشد.

- شرکت ملزم به اشتغالزایی سه نفر نیرو (بیمه شده شرکت در تامین اجتماعی) می باشد.            

- پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال (یک میلیارد ریال) پس از تصویب در هیات رییسه دانشگاه

- سهم آورده شرکت حداقل مبلغ 1/000/000/000 ریال (یک میلیارد ریال) می باشد.

- مراحل پرداخت، مدت تنفس، نحوه بازپرداخت و سهم دانشگاه (رویالتی) پس از تصویب بودجه در هیات رییسه دانشگاه متعاقبا در شورای فناوری مطرح و تصمیم گیری خواهدشد.

3.     موضوع: درخواست اعتبار فناوری شرکت مبتکران فناوری های کابوک به مدیر عاملی سعید رضایی با عنوان طرح "تولید تخت مکانیزه بیمارستانی"
رای: مقرر گردید نامبرده نسبت به ثبت اختراع داخلی طرح اقدام نماید و متعاقبا درخواست دریافت اعتبار فناوری وی در شورای فناوری دانشگاه مطرح شود.

4.      موضوع: حمایت از رویداد کشوری نوآوردگاه ایده های نوین کسب و کار با محوریت واسط های مغز و کامپیوتر در تاریخ 14 تا 18 شهریور ماه سال جاری به عنوان اسپانسر

رای: با حمایت مالی از رویداد پیش گفته موافقت نشد و مقرر گردید فراخوان آن در سایت مرکز رشد درج و به کلیه شرکتهای دانش بنیان اطلاع رسانی شود.

5.     موضوع: درخواست پذیرش شرکت تحلیل و داده سریر با عنوان طرح" طراحی نرم افزار جامع و هوشمند پایش، ارزیابی و ارتقاء فرایند های مدیریتی حوزه تجهیزات پزشکی"

رای: با عضویت شرکت نامبرده موافقت شد.

6.     موضوع: درخواست خروج شرکت پویا سامانه پارسیان از مرکز رشد فناوری سلامت

رای: با خروج موفق شرکت پیش گفته و ورود به بازار موافقت شد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/3/6

1.       موضوع: احتساب امتیاز اختراع بین المللی دکتر بهنام رضا مخصوصی با عنوان دستگاه لاپاراسکوپی پرتابل

رای: مقرر گردید امتیاز دهی اختراع ایشان مجددا پس از دریافت مستندات اختراع در شورای فناوری مطرح شود.

2.       موضوع: بازپرداخت اصل سرمایه و رویالتی پروژه "تولید اسپکلوم یکبار مصرف" مربوط به شرکت "ابزارسازان درمانگر"

رای: تمامی تعهدات تا تاریخ 31/3/96 و تا مهلت 15/5/96 تسویه شود و سپس موضوع شورای فناوری دانشگاه ارجاع داده شود.

3.       موضوع: پذیرش شرکت "شاخه طوبی زاگرس" با عنوان طرح "عصاره گیری انواع گیاهان دارویی"

رای: پس از تایید طرح توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه با عضویت شرکت موافقت شد.

4.       موضوع: درخواست "شرکت زیست فرافن آبشار" جهت دریافت اعتبار فناوری به مبلغ 700/000/000 ریال (هفتصد میلیون ریال) مربوط به پروژه نامبرده با عنوان " تولید رنگدانه های کاروتنوئیدی به روش بیوتکنولوژی در فرمانتورهای ایرلیفت "

رای: با پرداخت تسهیلات در دو فاز موافقت شد.

5.       موضوع: درخواست "شرکت شفا هورامان زاگرس" جهت دریافت اعتبار پشتیبانی به مبلغ 30/000/000 ریال (سی میلیون ریال) مربوط به پروژه نامبرده با عنوان " تولید کرم نرم کننده و مرطوب کننده گیاهی" 

رای: موافقت گردید.

6.       موضوع: درخواست "شرکت پارس ارابه زاگرس" جهت دریافت اعتبار پشتیبانی به مبلغ 30/000/000 ریال (سی میلیون ریال) مربوط به پروژه نامبرده با عنوان " ساخت ویلچر برقی"

رای: موافقت گردید.

7.       موضوع: تمدید قرارداد استقرار" شرکت داده پردازان سایان رایانش"

رای: موافقت گردید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/6/1

1.     موضوع: درخواست دکتر بهرامی مدیر عامل شرکت طهورا شفا دارو مبنی بر حذف تعهد محضری بابت اعتبار فناوری دریافت شده به مبلغ 2/500/000/000 ریال از صندوق پرشین داروی البرز

      رای: در صورتی که اخذ تعهد محضری دارای مصوبه هیات امنای دانشگاه است، می بایست تعهد مذکور را ارایه نماید و در صورت داشتن مصوبه هیات رییسه، مجددا موضوع در هیات رییسه جهت تصمیم گیری مطرح می شود.

2.     موضوع: درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر مبنی بر صدور گواهی عدم فعالیت از ابتدای تاسیس تا پایان سال 94 جهت ارایه به اداره دارایی و مالیات استان

     رای: موافقت نشد.

3.     موضوع: درخواست شرکت نیکان اکسیرباختر طرف قرارداد سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز دانشگاه در خصوص پرداخت اجاره بها از تاریخ تحویل سایت (8/12/95)

      رای: با پرداخت اجاره بها از تاریخ 8/2/96 به مدت 10 ماه هر ماه به مبلغ 2/500/000/000 ریال (بیست میلیون و پانصد هزار ریال) موافقت گردید.

4.     موضوع: احتساب امتیاز دانش بنیانی شرکت رهش داروی نوین  به مدیر عاملی دکتر شهلا میرزایی

      رای: برابر بندهای آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی، امتیازی تعلق نگرفت.

5.     موضوع:احتساب امتیاز اختراع رسول کاویان نژاد با عنوان "ماسک احیای تنفسی"

      رای: برابر مورد 7 بند 9 آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی، مقرر گردید مراتب توسط مخترع جهت اخذ تاییدیه معاونت پژوهش و فناوری وزارتین متبوع ارسال شود.

6.     موضوع: فعالیت شرکت داده پردازان سایان رایانش با مدیر عاملی یزدان رضایی در طراحی سامانه ها و نرم افزارهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (ناظر طرح: مهندس یعقوبی)

       رای: مقرر گردید شرکت طرح جدیدی را با تایید ناظر طرح جهت تمدید قرارداد ارایه دهد.

7.     موضوع: وضعیت شرکت توسعه فناوری جهش با مدیر عاملی حامدامیری / وضعیت شرکت بیتا افروز دارو با مدیر عاملی یوسف مرادی میر عزیزی / وضعیت شرکت نواندیشان آراد غرب با مدیر عاملی نسیم کرمخانی

      رای: مقرر گردید تا پایان مهر ماه جهت ارایه گزارش با تایید ناظر پروژه و تمدید قرارداد به شرکتها مهلت داده شود و در

           پایان مهلت مذکور برابر مفاد قرارداد اقدامات لازم معمول شود.

8.     موضوع: تعیین مبلغ اجاره بهای سال 96

      رای: مبلغ اجاره بها بابت هر متر فضای در اختیار واحدهای فناور 77/000 ریال  (هفتاد و هفت هزار ریال) از ابتدای سال 1396     

   تعیین شد.

9.     موضوع: درخواست پذیرش خیراله یاری

  رای: با درخواست عضویت ایشان در مرکز رشد فناوری سلامت موافقت نشد. در صورت انصراف از عضویت مرکز رشد

      دانشگاه رازی، نامبرده می تواند در مرکز رشد فناوری سلامت عضو گردد.  

10. موضوع: تمدید تفاهم نامه با کارگزار فن بازار

    رای: مقرر گردید فهرستی از شرح خدمات تهیه شود و پس از انجام استعلام بها توسط کارپرداز معاونت تحقیقات و فناوری،

     قیمتهای مقطوع در قرارداد درج شود و سپس نسبت به تمدید قرارداد اقدام گردد.

11. موضوع: تصمیم گیری در خصوص شرکتهایی که قسط اول ویا دوم را دریافت کرده اند ولی گزارش عملکرد خود را با تایید ناظر ارایه نداده اند

        رای: مقرر شد تا پایان مهر ماه جهت ارایه گزارش عملکرد با تایید ناظر پروژه به شرکتها مهلت داده شود و پس از پایان مهلت

          مذکور طبق مفاد قرارداد اقدام شود.     

12. موضوع: درخواستپذیرش شرکتهای:

- "شاخه طوبی زاگرس: با مدیر عاملی "طوبی آرمند" با عنوان طرح تولید عرقیات و داروهای گیاهی" (ناظر طرح: دکتر فرزایی)

      رای: منوط به این می باشد که حداقل یک عضو هیات علمی مرتبط به عنوان عضو هیات مدیره شرکت باشد و مسئولیت علمی و فنی شرکت را به عهده بگیرد.  

- "پویا ژن فناور" با مدیر عاملی "دکتر امیر هوشنگ الوندی"با عنوان طرح "کیت تشخیص هلیکو باکتر پیلوری با استفاده از روش LAMP"( ناظر طرح: دکتر پرویز مهاجری)

رای: با عضویت نامبرده در صورت اخذ تاییدیه ناظر طرح دکتر پرویز مهاجری موافقت گردید.

- "دارو پیشروی آناهیتا" با مدیر عاملی " دکتر رضا عبدالملکی" با عنوان طرح"فرمولاسیون ژل واژینال کلرهگزیدین" (ناظر طرح:دکتر لیلا بهبود)

رای :با عضویت شرکت نامبرده موافقت شد.        

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/8/8

1.     موضوع: درخواست پذیرش شرکت: "فناوری سلامت کاویان" با مدیر عاملی "رسول کاویان نژاد"  با عنوان طرح "طراحی و ساخت ماسک احیا تنفسی"

رای: با عضویت شرکت نامبرده موافقت شد. 

2.     موضوع: تمدید تفاهم نامه با نماینده کارگزار فن بازار در کرمانشاه (شرکت مهندسین مشاور پیشبران کیفیت سامانه)

رای: با توجه به استعلام های انجام شده و تایید کارپرداز معاونت تحقیقات و فناوری مبنی بر پایین تر بودن قیمت های پیشنهادی شرکت نسبت به سایر موسسات ارایه دهنده خدمات مشابه با تمدید قرارداد با شرکت پیش گفته موافقت شد.

3.     موضوع: درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر طرف قرارداد سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز دانشگاه در خصوص تمدید زمان بازپرداخت وام

رای: مقرر گردید جهت بازپرداخت اولین قسط تا تاریخ 1/2/97 به شرکت پیش گفته مهلت اعطا شود و مابقی اقساط برابر ماده 11 قرارداد سه جانبه به شماره 58340 تاریخ 4/12/94 بازپرداخت گردد.

4.   موضوع: نحوه مشارکت دانشگاه در اینوتک 3

رای: مقرر شد مکاتبه ای با وزارت متبوع در خصوص مالکیت معنوی رویداد اینوتک بنام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شود

5.     موضوع: بکارگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در شرکتهای عضو مرکز رشد در قالب کار دانشجویی

رای: با کلیات موضوع موافقت گردید و مقرر شد شیوه نامه و جزئیات اجرایی آن توسط مرکز رشد تهیه شود و سپس جهت تایید به شورای دانشگاه و هیات امنا ارسال گردد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/9/4

1.     موضوع: درخواست پذیرش شرکت "شاخه طوبی زاگرس" با مدیر عاملی "طوبی آرمند" با عنوان طرح تولید عرقیات و داروهای گیاهی"

رای: با پذیرش شرکت مشروط به حضور یک نفر هیات علمی در شرکت نامبرده به عنوان عضو هیات مدیره موافقت شد.

2.     موضوع: درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر در خصوص پرداخت هزینه نصب و استقرار برخی تجهیزات در سایت شیمی سنتز واتاق تمیز دانشگاه که توسط شرکت مذکور  (طرف قرارداد اجاره سایت) انجام شده است.

رای: مقرر گردید:

     -  هزینه نصب و استقرار برخی تجهیزات توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پرداخت شود.

    -  نصب بانک خازنی در سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز دانشگاه با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه انجام پذیرد.

    - در خصوص بهای برق مصرفی سایت، مقرر گردید شرکت نامبرده، دیماند و بهای مصرفی برق سایت را از زمان

     اخذ مجوز فروش پرداخت نماید و متعاقبا سهم پرداختی شرکت تعیین گردد.

3.     موضوع: درخواست اعتبار فناوری شرکت ستاک پرداز آسیا به مدیر عاملی آقای رسول مرادی با عنوان طرح "ساخت اتوماسیون و نرم افزارهای کاربردی پزشکی مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی" به مبلغ دویست میلیون ریال

رای: مقرر گردید موضوع به IT دانشگاه و دکتر مهدی مردوخی (ناظر پروژه) جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع شود و سپس   

             در شورای فناوری آتی مطرح شود.

4.     موضوع: درخواست شرکت شیرین برگ سبز مبنی بر:

    -  تغییر حوزه فعالیت شرکت از تولید شیرین کننده های طبیعی به فناوری اطلاعات سلامت با عنوان طرح"ایجاد پایانه و مرکز   

       خدمات سراسری کالای ملی و  دانش بنیان"

رای: با پذیرش شرکت در حوزه فعالیت فناوری اطلاعات سلامت با عنوان مطرح شده موافقت نشد و مقرر شد شرکت 

        همچنان با حوزه فعالیت قبلی با عنوان تولید شیرین کننده های طبیعی در مرکز رشد عضویت داشته باشد.

     - پرداخت هزینه شرکت در نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

رای: با پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال (بیست و پنج میلیون ریال- قسط دوم) به شرکت به عنوان اعتبار پشتیبانی با توجه به تایید گزارش پیشرفت کار توسط ناظر طرح( دکترکهریزی) موافقت شد.

5.     موضوع: پرداخت حق الزحمه کارشناسی داوران اختراع (پانصد هزار ریال) از تاریخ 4/9/96 افزایش یابد. 

6.     موضوع: درخواست عضویت شرکت دانش پرداز شناختی به مدیر عاملی دکتر محمد کاظمی فرد

رای: با توجه به دانش بنیان بودن شرکت و عضویت آن در پارک علم و فناوری،  مقرر شد پس از هماهنگی با پارک علم و فناوری اقدام گردد. 

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/10/6

1. موضوع: بررسی وضعیت پیشرفت پروژه شرکت حیات گستر مروارید با عنوان "ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی" به مدیر عاملی یوسف دارابی مقدم

رای: مطابق گزارش ناظر پروژه آقای دکتر بیژن نعمان پور تاکنون پیشرفتی حاصل نگردیده است مقرر گردید 75% مبلغ تسهیلات دریافتی (600/000/000 ریال- معادل شصت میلیون تومان) را بازپرداخت نماید و در صورت تایید صحت کارآیی و عملکرد 5 دستگاه ساخته شده، توسط واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه 25% مبلغ اعتبار فناوری دریافت شده (200/000/000 ریال - معادل بیست میلیون تومان) به عنوان بخشودگی در نظر گرفته شود و از کل مبلغ بازپرداخت کسر گردد. 

2. موضوع: بررسی و تصمیم گیری در خصوص وضعیت قرارداد شرکت توسعه فناوری جهش

رای: مقرر گردید تا تاریخ 6/12/96 جهت تمدید قرارداد عضویت به نامبرده مهلت اعطا شود. در غیر اینصورت مجددا در شورای فناوری دانشگاه جهت تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص خروج شرکت از مرکز رشد و  نحوه  بازپرداخت اعتبار پشتیبانی دریافت شده توسط شرکت مطرح شود.   

3.  موضوع: بررسی در خصوص داروی ضد دیابت آقای کاظمی

رای: مقرر شد نسبت به ثبت داروی مورد ادعایی (بررسی اثر ضد دیابتی عصاره آبی amygdalus eburnean بر رت های دیابتی) در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

4. موضوع: درخواست کانکس شرکت فناوری هزار دانه ارمن به مدیر عاملی آقای جاسمی تولید کننده کودهای پروبیوتیک گیاهی مستقر در شهرستان سرپل ذهاب بصورت امانی جهت نگهداری وسایل آزمایشگاهی

رای: به دلیل عدم ارتباط موضوع موافقت نشد.

5. موضوع: بررسی فلوچارت نحوه کمک به شرکتهای دانش بنیان و تقویت آنها در جهت حل مشکلات شرکتهای دانش بنیان از طریق تعریف پایان نامه های دانشجویی

رای: مقرر شد فلوچارت و سایر مستندات به دانشکده داروسازی جهت بررسی و اظهار نظر ارسال شود و مجددا جهت تصویب نهایی در شورای فناوری آتی مطرح و تصمیم گیری شود. 

6. موضوع: حضور مسئولین TDO در شورای فناوری دانشگاه

رای: مقرر شد بنا به ضرورت از مسئولین TDO جهت حضور در شورای فناوری دانشگاه بدون داشتن حق رای دعوت بعمل آید.   

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/11/25

1. موضوع: بررسی آیین نامه پذیرش طرح های فناوری با هدف حمایت از طرح های فناورانه (تولید نسخه اولیه فناوری و محصول)

رای:آیین نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مفاد آیین نامه به تصویب رسید.

2. موضوع: تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد عضویت شرکت هایی که به مدت سه سال عضو مرکز رشد بوده اند

رای: با تمدید قرارداد شرکت های "دراگ صنعت جم" و "قصر فرآورد دارو" به مدت دوسال موافقت شد.

3. موضوع: پرداخت حق الزحمه نظارت به داوران پروژه های فناورانه

رای: با پرداخت حق الزحمه موافقت شد و مقرر گردید نحوه و مبلغ پرداخت در جلسه آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.   

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/12/23

1. موضوع: تعیین سهم دانشگاه در قرارداد ارتباط با صنعت دکتر منصور رضایی

رای:  با دریافت 5% مبلغ کل قرارداد به عنوان سهم بالاسری دانشگاه موافقت شد.

2. موضوع: بررسی فرآیند بررسی علمی گیاهان دارویی محلی

رای: روند اصلی بررسی خواص گیاهان دارویی مورد تایید قرار گرفت.

3. موضوع: پرداخت حق الزحمه نظارت به داوران پروژه های فناورانه

رای: با مبلغ 2/500/000 ریال( معادل دویست و پنجاه هزار تومان) بعلاوه 1% مبلغ طرح تا مبلغ 5/000/000 ریال (معادل پانصد هزار تومان) موافقت گردید که این مبلغ سالانه توسط شورای فناوری بازنگری خواهد شد و در موارد خاص با درخواست ناظر طرح جهت تعیین حق الزحمه بالاتر از مبلغ 5/000/000 ریال، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای فناوری دانشگاه ارجاع گردد.

4. موضوع: بررسی درخواست شرکت حیات گستر مروارید به مدیر عاملی آقای یوسف دارابی در خصوص مطرح کردن مجدد وضعیت پروژه" ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی" در شورای فناوری دانشگاه

رای: مقرر شد اقدام قانونی لازم جهت بازپرداخت سرمایه دانشگاه توسط موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز صورت گیرد.

5. موضوع: بررسی درخواست شرکت طهورا شفا دارو به مدیر عاملی دکتر غلامرضا بهرامی با عنوان پروژه "طراحی و اجرای خط جداسازی، فرمولاسیون و تولید داروی ضد دیابت از منبع گیاهی در مقیاس صنعتی" مبنی بر تمدید زمان بازپرداخت وام به مدت دو سال

رای: جهت بازپرداخت اولین قسط تا تاریخ 30/9/98 به شرکت مهلت اعطا شد و مقرر گردید مابقی اقساط در تاریخ های 30/9/99، 30/9/1400، 30/9/1401 و 30/9/1402 بازپرداخت شود.