فرم ها

فرم پذیرش

 

فرم طرح کسب و کار (BP)

 

 

آئین نامه مرکز رشد فناوری سلامت

 

دفترچه راهنمای ثبت اختراع

 

فرم مشخصات فردی

 

 راهنمای مصور ثبت اختراعات

 

 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

 

فرم شتابدهی ثبت اختراع

 

آیین نامه اعطا جایزه تجاری سازی فناوری مصوب معاونت علمی ریاست جمهوری

 

کارنامه فناوریپروپوزال فناوریآیین نامه ارتباط با صنعت

 

 

آیین نامه حمایت از اختراع بین المللی

 

 

آیین نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان

 

 

حقوق مالکیت فکری

 

 

قانون برنامه پنجم توسعه


قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

 

راهنمای اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

 

فرآیندهای مرکز رشد