مصوبات شورای فناوری دانشگاه شنبه 96/3/6

1. موضوع: احتساب امتیاز اختراع بین المللی دکتر بهنام رضا مخصوصی با عنوان دستگاه لاپاراسکوپی پرتابل

رای: مقرر گردید امتیاز دهی اختراع ایشان پس از دریافت مستندات اختراع در شورای فناوری صورت گیرد.

2. موضوع: بازپرداخت اصل سرمایه و رویالتی پروژه "تولید اسپکلوم یکبار مصرف" مربوط به شرکت "ابزارسازان درمانگر"

رای: تمامی تعهدات تا تاریخ 96/3/31 و تا مهلت 96/5/15 تسویه شود و سپس موضوع شورای فناوری دانشگاه ارجاع داده شود.

3. موضوع: پذیرش شرکت "شاخه طوبی زاگرس" با عنوان طرح "عصاره گیری انواع گیاهان دارویی"

رای: پس از تایید طرح توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه با عضویت شرکت موافقت شد.

4. موضوع: درخواست "شرکت زیست فرافن آبشار" جهت دریافت اعتبار فناوری به مبلغ 700/000/000 ریال (هفتصد میلیون ریال) مربوط به پروژه نامبرده با عنوان " تولید رنگدانه های کاروتنوئیدی به روش بیوتکنولوژی در فرمانتورهای ایرلیفت "

رای: با پرداخت تسهیلات در دو فاز موافقت شد.

5. موضوع: درخواست "شرکت شفا هورامان زاگرس" جهت دریافت اعتبار پشتیبانی به مبلغ 30/000/000 ریال (سی میلیون ریال) مربوط به پروژه نامبرده با عنوان " تولید کرم نرم کننده و مرطوب کننده گیاهی"

رای: موافقت گردید.

6. موضوع: درخواست "شرکت پارس ارابه زاگرس" جهت دریافت اعتبار پشتیبانی به مبلغ 30/000/000 ریال (سی میلیون ریال) مربوط به پروژه نامبرده با عنوان " ساخت ویلچر برقی"

رای: موافقت گردید.

7. موضوع: تمدید قرارداد استقرار" شرکت داده پردازان سایان رایانش"

رای: موافقت گردید.