آدرس :
 • کرمانشاه - خیابان سیلو - نرسیده به میدان شهدا ،مرکز رشد فناوری سلامت
 • کدپستی : 6715644795

اطلاعات تماس :

تلفن تماس : 38214398-083 - 38214399-083

 • ریاست مرکز رشد فناوری سلامت: (دکتر کامبیز ورمیرا) : 38237033-083
 •  معاونت مرکز رشد فناوری سلامت: (دکتر آرمین دادگر) :داخلی شماره 3
 • کارشناس قراردادها و مالکیت فکری : (خانم ناهید حسینی) : داخلی شماره7
 • کارشناس پذیرش اختراع : (خانم زهرا زارعی) : داخلی شماره 5
 • کارشناس پذیرش و ارزیابی شرکت ها: (خانم فرح غلامی راد) :داخلی شماره 4
 • دبیرخانه ، تلفن و فکس: (خانم مهوش تیموری نیا) : داخلی شماره 2
 • ارتباط با صنعت : (خانم گیتی زنگنه مهر) : داخلی شماره 9
 • کارشناس توسعه فناوری: (خانم ژیلا مشعشی) : داخلی شماره 6
 • کارشناس فناوری اطلاعات: (آقای شورش نعمان پور) : داخلی شماره 8
 • وبسایت : مرکز رشد فناوری سلامت
 • پست الکترونیکی : htc@kums.ac.ir