کارشناس توسعه فناوری : ژیلا مشعشی

تلفن تماس : 38214398-083  - 38214399-083

اهم وظایف کارشناس توسعه فناوری :

  • هماهنگی و پیگیری جلسات دانشگاه نسل سوم
  • انجام امور مربوط به برگزاری نمایشگاه ها، کارگاه ها و همایشها
  • ارایه گزارش دوره ای به دفتر کمیته بهره وری دانشگاه
  • انجام امور مربوط به هماهنگی های لازم و پی گیری برقراری ارتباطات فی مابین مرکز رشد و سایر سازمانهای مرتبط
  • ساماندهی و تهیه و تنظیم گزارشات مرتبط با همکاری ها و تعاملات مابین مراکز رشد و سایر سازمانهای مرتبط