کارشناس امور عمومی : ...

تلفن تماس : 38214398-083  - 38214399-083

اهم وظایف کارشناس امور عمومی :

  • تهیه و تدارک تجهیزات، ملزومات اداری و امکانات لازم جهت انجام امور اداری کارکنان با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب 
  • پی گیری امور مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری
  • رسیدگی به امور مربوط به اجاره بهای شرکتهای مستقر در مرکز
  • خرید کالا برابر درخواست خرید و پیگیری تحویل گرفتن کالاهای مورد درخواست از انبار
  • پرداخت قبوض آب، برق، گاز و..... مرکز