کارشناس فناوری اطلاعات : شورش نعمان پور

تلفن تماس : 38214398-083

اهم وظایف کارشناس فناوری اطلاعات :

  • رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه
  • آموزش مستمر کلیه کاربران مطابق با فناوریهای اطلاعات جدید
  • راهنمایی  وکمک به کاربران در جهت استفاده از بسته های نرم افزاری و امکانات آنها
  • تهیه فایلها و طراحی پوستر و بنرهای مربوط
  • تخصیص انواع سطوح دسترسی کاربران ( اینترنت و اینترانت)
  • به روز نگه داشتن مطالب  بخش فناوری در وب سایت  (اخبار و اطلاعیه ها و ... )