کارشناس پذیرش و ارزیابی شرکت ها : فرح غلامی راد

تلفن تماس : 38214398-083  - 38214399-083

اهم وظایف کارشناس پذیرش و ارزیابی شرکت ها :

  •  انجام امور مربوط به پذیرش صاحبان ایده، فناوران و نوآوران در حوزه سلامت
  • انجام امور مربوط به ارزیابی واحدهای فناور
  • مشاوره به واحدهای فناوردر خصوص نحوه ثبت نام در سایت دانش بنیان و دانش بنیان شدن
  • اطلاع رسانی به فناوران، اعضای هیات علمی و سایر ذینفعان در خصوص موارد مرتبط فناوری از جمله کارگاه ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها و استفاده از تسهیلات مالی دانشگاه و سایر سازمانهای حمایت کننده مالی
  • انجام امور مربوط به شورای فناوری دانشگاه از جمله تهیه دستور کار جلسه به همراه مستندات و پی گیری مصوبات