مدیر فناوری و ریاست مرکز رشد

نام و نام خانوادگی : دکترکامبیز ورمیرا

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : داروسازی هسته ای

تلفن : 38237033-083

وظایف رئیس مرکز رشد

۱ - اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه، آیین نامه های مصوب و مصوبه های هیأت امنا

۲ - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای فناوری

۳ - حمایت و نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش بینی شده

۴ - ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا و توسعه واحدهای فناوری

۵ - برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

6- عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

7- ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای فناوری